Chế độ ăn

Chế độ ăn của HiPP dựa trên các nghiên cứu về dinh dưỡng khoa học, chăm sóc trẻ cũng như kinh nghiệm của chúng tôi. Nó phục vụ cho việc hướng dẫn chế độ ăn cho bé. Dựa vào sự phát triển của mỗi bé có các chế độ ăn khác nhau. Nếu bạn không chắc chắn, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ. 

Sữa mẹ là tốt nhất cho bé.

Nếu bé không bú mẹ, chúng tôi khuyên nên sử dụng sản phẩm sữa công thức HiPP được tạo ra đặc biệt cho sự phát triển của từng nhóm tuổi cá nhân hoặc sữa công thức HiPP HA cho bé có nguy cơ phát triển dị ứng.

*Bắt đầu thức ăn dặm theo sự phát triển của bé và bắt đầu sớm nhất sau 4 tháng tuổi và muộn nhất là 6 tháng tuổi.

Đảm bảo một chế độ ăn đa dạng và cân bằng bằng việc sử dụng các loại bột khác nhau

Cho bé ăn trong trường hợp bé có nguy cơ dị ứng

  • Chi tiết về cách cho bé ăn trong trường hợp bé có nguy cơ phát triển dị ứng tại đây.
  • Sữa mẹ hoặc sữa công thức dành cho bé có nguy cơ dị ứng như HiPP HA 1 Combiotic.
  • Khi bắt đầu cho bé ăn dặm, theo như nghiên cứu của các nhà khoa học đều có chung lời khuyến nghị đối với trẻ không có nguy cơ phát triển dị ứng cao. Theo tình trạng phát triển của trẻ và bắt đầu với các loại thức ăn dặm sớm nhất là 4 tháng và muộn nhất là sau 6 tháng - bắt đầu cho bé ăn dặm muộn hơn cũng không có tác dụng tốt hơn trong việc phòng tránh dị ứng.
  • Việc để cho bé làm quen với các loại thức ăn dặm từng bước một trong chế độ dinh dưỡng của bé rất quan trọng. Điều này cho phép bé có thời gian để tập làm quen với các loại thức ăn mới và bạn sẽ biết sẽ có thể ăn được loại thức ăn nào hay không.
  • Khi bé bắt đầu ăn các loại thức ăn dặm và bữa sữa hàng ngày được thay thế hoàn tooàn bởi bột, sau 6 tháng bạn có thể chuyển từ HA1 Combiotic thành HA2 Combiotic, song hành cùng các loại thức ăn dặm. nếu bạn có câu hỏi nào liên quan đến việc tập cho bé ăn dặm trong chế độ ăn của bé, hãy tham khảo thêm các ý kiến từ các chuyên gia và bác sĩ của mình.

Để tìm đúng nhóm sản phẩm HiPP, xin hãy nhìn theo các mã màu sắc bên dưới theo bảng sau: