• Trẻ từ 6 tháng tuổi

Bánh quy HiPP Organic

Bánh qui HiPP dành cho bé từ 8 tháng trở lên phù hợp cho việc cầm nắm của bé và rất phổ biến cho bé.

Tìm kiếm sản phẩm thức ăn dặm