• Trẻ từ 8 tháng tuổi
  • Trẻ từ 12 tháng tuổi

Lọ dinh dưỡng với cá

Cá là thành phần quan trọng trong chế độ cân bằng. Cá chứa lượng protein chất lượng cao và cá biển còn chứa nhiều các iodine. Tất cả các lọ dinh dưỡng HiPP với cá cung cấp cho bé lượng acid béo Omega-3 giá trị - rất quan trọng cho não bộ và tế bào thần kinh

Tìm kiếm sản phẩm thức ăn dặm