Cuộc thi kết thúc vào 29.07.2020, 00:00 (CET/CEST).
Người chiến thắng sẽ tìm ra và được thông báo trên website sau ngày này.
 

Tìm kiếm ảnh

 
 
Bồ Câu
Phô mai
Tommy
Mỡ Mỡ
Achi
Hà Anh
Nguyễn thị phương anh
Winner
My My
Kem
Kem Bông
Phở
Sóc
Sóc
Trần Diệp Anh
Trần hữu phước
Kumi
Bánh bao
Sâu Minh Khôi
Xí muội
Cherry
Nhím
Nhím
Nhím