Cuộc thi kết thúc vào 31.05.2020, 00:00 (CET/CEST).
Người chiến thắng sẽ tìm ra và được thông báo trên website sau ngày này.
 

Tìm kiếm ảnh

 
 
nhím
Minh Khang
Minh Khang
Sushi
Bo
Jerry
Lavie
Đặng Minh Đức
Lê Minh Anh
Bon
Thanh Phong
Tôm
đậu đậu
Tina
Thanh Phong
Tony Bảo
Gạo
KEN
Mỡ iu
Mỡ iu
Nguyễn Anh Tuấn
Cát Cát
Quân Vương
Sóc_ Khải Uy