Menu

Bắt cá bằng các phương pháp đánh bắt bền vững

Sự tuyệt chủng nhanh chóng của loài gây ảnh hưởng bất lợi đến 80% số loài cá. Để bảo vệ biển khỏi bị đánh bắt quá mức, HiPP đã thay đổi thành 100% chất hữu cơ thân thiện với môi trường hoặc các sản phẩm được MSC chứng nhận trong việc lựa chọn cá để sản xuất và nhà hàng của công ty.

HiPP chỉ sử dụng cá từ các phương pháp đánh bắt bền vững. Điều đó có nghĩa là những ngư dân chỉ có thể bắt được càng nhiều cá càng tốt. Các phương pháp đánh bắt được sử dụng không được gây tổn hại đến các đại dương. Hội đồng Quản lý Hàng hải là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế độc lập để chứng nhận các phương pháp đánh bắt bền vững. Các nhà xác nhận độc lập liên tục theo dõi liệu các phương pháp khai thác có phù hợp với các tiêu chuẩn cao của MSC hay không. Tiêu chuẩn MSC đảm bảo rằng cá có nguồn gốc từ các phương pháp đánh bắt cá để bảo vệ cả cá và môi trường.