Bảo vệ khí hậu

Việc bảo vệ khí hậu là thách thức quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt ngày nay. Biến đổi khí hậu - cùng với sự mất đa dạng sinh học ngày càng tăng - đang phá vỡ độ phì nhiêu của đất và điều kiện sống. Về lâu dài, chúng ta đang mạo hiểm những nền tảng của sự tồn tại. Để sản xuất thực phẩm chúng tôi cần thời tiết thích hợp và vừa đủ, nhưng không quá nhiều, lượng mưa cũng như đất đai màu mỡ. Trái cây, rau và ngũ cốc chỉ có thể sinh trưởng và phát triển nếu khí hậu, nước và đất hài hòa.

Đây là lý do tại sao HiPP đã cam kết bảo vệ khí hậu trong nhiều năm. Nhờ sử dụng các nguồn năng lượng tái chế, các nhà máy của chúng tôi ở Pfaffenhofen, Gmunden, Glina và Hanságliget sản xuất theo cách cân bằng với khí hậu, tức không thải ra khí thải ra môi trường. Các sản phẩm từ những khu vực này đã được trao tặng con dấu thân thiện với khí hậu của thành phố. HiPP cũng là một thành viên trong sáng kiến của nhóm Wimachaft pro Klima '. Tất cả các công ty thành viên HiPP cam kết cao để bảo vệ khí hậu. Tuy nhiên, HiPP không chỉ nhìn vào quy trình sản xuất khi khí thải ảnh hưởng đến khí hậu: Giải pháp đóng gói mới, hậu cần tối ưu hóa và các dự án phân bón của chúng tôi là cốt lõi chính trong chính sách của doanh nghiệp thân thiện với khí hậu.

Nếu chúng ta phá hủy đất, nó sẽ có tác động lớn đến việc thải ra khí độc hại. Đất canh tác, đầm lầy, đất rừng và đồng cỏ lưu trữ CO2. Vô số sinh vật trong đất sống nhờ carbon dioxide và tạo ra oxy. Trong canh tác hữu cơ, mà HiPP đã thúc đẩy trong hơn 60 năm, các vi sinh vật này được coi là cơ sở cho sự hình thành mùn và do đó tạo độ phì nhiêu của đất.