Đánh bắt bền vững

Trong các sản phẩm dinh dưỡng HiPP, chúng tôi sử dụng cá minh thái Alaska, cá tuyết, cá tuyết, cá hồi hoang dã và cá chim. Hầu hết chúng được đánh bắt ở những vùng biển sâu, cách xa bờ biển. Ngư trường của chúng tôi nằm ở Đông Bắc Đại Tây DươngĐông Bắc Thái Bình Dương.

Cá được sử dụng trong các sản phẩm HiPP của chúng tôi hoàn toàn đến từ những khu vực đánh bắt cá bền vững, được chứng nhận MSC. MSC đảm bảo rằng các ngành thủy sản mà họ kiểm soát tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường cụ thể, bảo vệ nguồn dự trữ và quản lý nghề cá của họ một cách có trách nhiệm. Để đảm bảo chất lượng tốt nhất của cá, các điều kiện môi trường liên tục được đánh giá và các ngư trường biển cao đặc biệt có lợi được lựa chọn. Bản thân các ngành thủy sản cũng được kiểm tra thường xuyên.

Bằng cách này, HiPP không khuyến khích đánh bắt quá mức trên biển và góp phần tích cực vào việc bảo tồn nguồn cá. Chúng tôi giúp đảm bảo sinh kế và nguồn thực phẩm của nhiều người trên khắp thế giới, để những khách hàng trẻ tuổi nhất của chúng tôi có thể thừa hưởng một thế giới có đủ tài nguyên để họ tiếp tục ăn cá, ngay cả khi trưởng thành.