Kiểm soát chất lượng

Chúng tôi chỉ chế biến các thành phần đã qua tuyển chọn, quy trình sản xuất chất lượng hàng đầu phải tuân theo một hệ thống kiểm soát chặt chẽ .

Hơn 260 cuộc kiểm tra

Cách tốt nhất để đảm bảo chất lượng tối ưu là duy trì một mạng lưới kiểm soát chặt chẽ

Thành phẩm được đóng gói phải qua hệ thống kiểm soát chất lượng với hơn 260 lần kiểm tra, từ các kiểm tra đất tới các phân tích và thử nghiệm về thành phẩm. Ngay sau khi giao hàng, nguyên liệu được kiểm tra bởi các nhân viên của chúng tôi. Nếu bất kỳ phản đối nào phát sinh, hàng hoá sẽ không được chấp nhận.

Phòng thí nghiệm của HiPP – Phòng thí nghiệm hiện đại hàng đầu của Châu Âu

Phòng thí nghiệm của HiPP có thể xác định được 1 hạt muối đơn trong bể bơi 25m

Các phương pháp phân tích hiện đại được sử dụng để đảm bảo chất lượng nguyên liệu, thành phần của sản phẩm. Phòng thí nghiệm của HiPP là một trong những phòng thí nghiệm tốt nhất của Châu Âu và có thể phân tích hơn 1200 chỉ số. Với tất cả các biện pháp này, HiPP có thể đảm bảo chất lượng sản phẩm tuyệt vời. Kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt và truy xuất nguốc gốc của tất cả các thành phần sản xuất ra sản phẩm.

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ