Báo cáo Bền vững

Sự bền vững tại HiPP là một truyền thống.

Trong hơn 60 năm, công ty đã tích cực tham gia vào lĩnh vực này. Theo đó, HiPP đứng đầu trong các cuộc khảo sát đại diện thực hiện từ năm 2011 đến năm 2012 là công ty bền vững nhất ở Đức. Sự tin tưởng từ người tiêu dùng thúc đẩy chúng ta tiếp tục con đường này mà chúng ta đã chọn, tìm kiếm các quan điểm mới và thúc đẩy những đổi mới mới. Sản xuất thực phẩm chất lượng cao theo định hướng tương lai, thân thiện với môi trường là trụ cột chính của chiến lược bền vững của chúng tôi.

Tiêu chuẩn, hướng dẫn và cam kết của chúng tôi được định hướng theo tiêu chuẩn GRI quốc tế (Global Reporting Initiative). Các hành động của chúng ta phải đo lường được, minh bạch và đáng tin cậy. Bằng cách này, chúng tôi có thể đóng góp cho giá trị gia tăng thậm chí còn bền vững hơn - vì lợi ích của khách hàng, nhân viên, đối tác và môi trường. Kể từ năm 1995, HiPP đã thường xuyên xuất bản các báo cáo về kết quả quản lý môi trường và bền vững và các mục tiêu đầy tham vọng của nó cho tương lai.

HiPP đã được chứng nhận theo EMAS (Nhóm Quản lý và Kiểm toán Châu Âu) từ năm 1995 và đã được chứng nhận theo DIN 14001 từ năm 1997.
HiPP là thành viên của AÖL (Hiệp hội các nhà sản xuất thực phẩm hữu cơ), một hiệp hội bao gồm các công ty sản xuất thực phẩm hữu cơ.

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ