Các đầu ra cân bằng sinh thái

Tái chế

Nhờ phân hủy chất thải phù hợp, hơn 97% chất thải được tái chế.

Hoàn thiện cách nhiệt và thu năng lượng mặt trời trên một trong những tòa nhà văn phòng của HiPP

Xả thải CO2 tại HiPP giảm đáng kế hàng năm

Do có nhiều biện pháp, lượng khí thải hàng năm của nhà máy đã giảm đáng kể:

Kết nối với nhà máy nhiệt điện sinh khối của thành phố, sản xuất năng lượng thông qua các nhà máy năng lượng mặt trời và khí sinh học, mua lại năng lượng xanh từ các nhà máy thủy điện cũng như chuyển sang công nghệ thân thiện môi trường với đội tàu của chúng tôi đã khiến lượng khí thải CO2 của công ty trong năm 2011 giảm Gần 90% mỗi tấn sản xuất so với năm 2000.

Hệ thốngCO2 -giảm xả năm 2013
so với năm 2000
Nhà máy đồng phát sinh khối9.846 to
Điện từ 100% thủy điện4.170 to
Tổng tiết kiệm14.016 to

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ