Đa dạng sinh học

Đa dạng loài và hệ sinh thái cần được bảo vệ

Ngoài biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại, và sự mất mát của các loài trên thế giới là đáng báo động: 60% các hệ sinh thái bị coi là bị phá hủy và 20% động vật có vú đang bị đe doạ bởi sự tuyệt chủng. Trong sáu năm qua, một con đã bị tuyệt chủng hàng tháng. Do sự biến mất của môi trường sống, các loài và gen, thiên nhiên đang trở nên nghèo hơn và các nguyên tắc cơ bản cho cuộc sống con người đang gặp nguy hiểm.

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ