Lịch sử

Là người tiên phong trong canh tác hữu cơ, Claus Hipp đã phải làm rất nhiều để nâng cao nhận thức. Hôm nay, HiPP là bộ xử lý lớn nhất của nguyên liệu hữu cơ sinh học trên toàn thế giới. Tại đây bạn có thể tìm hiểu thêm về lịch sử của chúng tôi...

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ