Triết lý về chất lượng

"Chúng tôi đã cống hiến hết mình cho canh tác hữu cơ trong hơn 60 năm.
Sự phát triển tự nhiên và khỏe mạnh của em bé là sứ mệnh của chúng tôi. "

"Tôi đảm bảo chất lượng sản phẩm bằng danh dự cá nhân của mình."

Claus Hipp đảm bảo chất lượng thực phẩm được đưa vào sản xuất có chất lượng vượt trội, ngon và lành mạnh hòa toàn phù hợp với thiên nhiên.

 

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ