Biểu đồ cân nặng cá nhân trong thời kỳ mang thai

Máy tính toán cân nặng trong quá trình mang thai cho thấy nếu cân nặng của bạn tăng trong phạm vi được khuyến nghị và lượng cân nặng của bạn trước sinh bao nhiêu là lý tưởng.

Vì tăng cân đề nghị phụ thuộc vào chỉ số BMI (Body Mass Index) ** trước khi mang thai, chúng tôi cần trọng lượng của bạn trước khi mang thai và chiều cao cơ thể để tính:

* Mức tăng cân được khuyến nghị không áp dụng cho trường hợp mang đa thai.

** Chỉ số khối lượng cơ thể (BMI) là tỷ lệ cân nặng và chiều cao cơ thể. Tính toán: Trọng lượng cơ thể (kg) chia cho bình phương chiều cao cơ thể (m²). Ví dụ: 60kg: (1.60m) ² = 23,4 kg / m² BMI cho phụ nữ có trọng lượng bình thường là 18,5-24,9 kg / m²