Thành phần dinh dưỡng quan trọng

Chế độ ăn uống thích hợp trong thời kỳ mang thai đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển khỏe mạnh của em bé. Ở đây bạn sẽ tìm thấy một bản tóm tắt các chất dinh dưỡng quan trọng nhất, các thực phẩm chứa chúng và những gì có thể xảy ra trong trường hợp thiếu hụt.