Menu

Tính toán khả năng sinh sản

Mang thai chủ yếu là một câu hỏi về thời gian. Cơ thể phụ nữ sẵn sàng thụ thai chỉ trong những ngày rụng trứng. Với sự giúp đỡ của máy tính toán thời gian rụng trứng của chúng tôi, bạn có thể tìm ra nhanh chóng khi nào rụng trứng, và như vậy bạn sẽ biết được thời gian tốt nhất cho việc thụ thai.

Xin lưu ý: máy tính toán khả năng sinh sản không được dùng để ngừa thai!

Ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng:

Ngày (Trung bình 28 ngày, nếu bạn không biết chính xác bao lâu chu kỳ của bạn)Chú thích:

= Bắt đầu từ giai đoạn
= Rụng trứng có thể xảy ra
= Một cô bé
= Một cậu bé
= Ngày rụng trứng
= Ngày thành công