Menu

Tính toán khả năng sinh sản

Mang thai chủ yếu là một câu hỏi về thời gian. Cơ thể phụ nữ sẵn sàng thụ thai chỉ trong những ngày rụng trứng. Với sự giúp đỡ của máy tính toán thời gian rụng trứng của chúng tôi, bạn có thể tìm ra nhanh chóng khi nào rụng trứng, và như vậy bạn sẽ biết được thời gian tốt nhất cho việc thụ thai.

Xin lưu ý: máy tính toán khả năng sinh sản không được dùng để ngừa thai!

Erster Tag der letzten Monatsblutung:

Tage (durchschnittlich 28 Tage, falls Sie nicht genau wissen, wie lang Ihr Zyklus ist)Legende:

= Beginn der Periode
= wahrscheinlicher Eisprung
= eher ein Mädchen
= eher ein Junge
= fruchtbare Tage
= sehr fruchtbare Tage