Tính toán thời gian rụng trứng và thụ thai thành công

Cơ thể phụ nữ chỉ sẵn sàng thụ thai trong những ngày trứng rụng. Với sự giúp đỡ của ứng dụng tính toán thời gian rụng trứng của chúng tôi, bạn có thể tìm ra nhanh chóng thời điểm nào rụng trứng, và như vậy bạn sẽ biết được thời gian tốt nhất để thụ thai.

Xin lưu ý: Ứng dụng tính toán thời gian rụng trứng không được dùng làm biện pháp tránh thai!

Ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt cuối cùng:

Ngày (Trung bình 28 ngày, nếu bạn không biết chính xác bao lâu chu kỳ của bạn)Chú thích:

= Bắt đầu từ giai đoạn
= Rụng trứng có thể xảy ra
= Một cô bé
= Một cậu bé
= Ngày rụng trứng
= Ngày thành công