Danh sách khách hàng nhận quà Livestream 7x Vitamin D ngày 08/05/2020

Cám ơn bố mẹ đã đồng hành cùng Livestream "7x Vitamin D - Bật mí cùng chuyên gia giúp trẻ cao lớn" do HiPP Việt Nam tổ chức. Xin chúc mừng các bố mẹ sau đã may mắn trúng giải thưởng của Livestream.

Lưu ý:

  • Để tra cứu tên mình, bố mẹ chọn: Ctrl + F, sau đó điền tên Facebook của mình và tìm kiếm.
  • Bố mẹ trúng giải vui lòng inbox cho Fanpage HiPP Việt Nam để nhận link điền thông tin nhận quà theo hướng dẫn. Thời hạn điền thông tin nhận quà vào link là đến hết ngày 14/5/2020 - nếu điền sau thời hạn này, giải thưởng không còn hiệu lực.

I. Danh sách 70 khách hàng trúng giải tương tác Livestream

 STT Tên tài khoản Facebook Link Facebook
1 Thỏ Trắng https://www.facebook.com/Doan.My.Nuong
2 Mo Suong Nguyen https://www.facebook.com/suongmo27688
3 Nguyễn Thị Nhã Liên https://www.facebook.com/lien.nha.9484
4 Hoàng Trang https://www.facebook.com/people/Ho%C3%A0ng-Trang/100007325287964
5 Nguyễn Huyền Thu https://www.facebook.com/meo.thu.3158
6 Thanh Lan https://www.facebook.com/people/Thanh-Lan/100006863085904
7 Ninh Nguyễn https://www.facebook.com/dem.domdom.12
8 Anh Nguyen https://www.facebook.com/people/Anh-Nguyen/100006909016427
9 Hong Lien https://www.facebook.com/HongGuiLian
10 Phạm Như Quỳnh https://www.facebook.com/phamnhuquynh06101996
11 Minh Nguyet Tran https://www.facebook.com/minhnguyet.tran.585559
12 Thuỳ Trang https://www.facebook.com/people/Thu%E1%BB%B3-Trang/100041742321204
13 Huong Mary https://www.facebook.com/huong.dothu.144
14 Nhung Huy Hằng https://www.facebook.com/people/Nhung-Huy-H%E1%BA%B1ng/100022929339215
15 Thanh Lê https://www.facebook.com/people/Thanh-L%C3%AA/100018627092220
16 Hà Moon https://www.facebook.com/nguyenvietha.nguyen.5
17 Hà Nguyễn https://www.facebook.com/chobits.love.37
18 Tea Lê https://www.facebook.com/ledohuongtra
19 Tống An https://www.facebook.com/tong.an.714
20 Phương Linh https://www.facebook.com/people/Ph%C6%B0%C6%A1ng-Linh/100047863005157
21 Van Hoang https://www.facebook.com/people/Van-Hoang/100008455838793
22 Lý Thanh Tâm https://www.facebook.com/thanh.tam.72
23 Nhi Tran https://www.facebook.com/nhi.tran.129
24 Quyen Elila https://www.facebook.com/salontoc.salontoc
25 Thùy Trang Nguyễn https://www.facebook.com/nguyenthitrangnc
26 Anh Dao Dang https://www.facebook.com/anhdao.dang.106
27 Tạ Lê Thùy Trang https://www.facebook.com/people/T%E1%BA%A1-L%C3%AA-Th%C3%B9y-Trang/100006676217972
28 Nguyễn Ngọc Hạnh https://www.facebook.com/ma.ket.963
29 Giang Ngoc Dieu Tuyet https://www.facebook.com/giangngoc.dieutuyet
30 Đoàn Trinh https://www.facebook.com/Selena.Trinh.my
31 Tuyền Nguyễn facebook.com/tuyen.nguyen.9480
32 NguyễnT Huyền Trang https://www.facebook.com/khoa.lenguyen.50
33 Ninh Phạm https://www.facebook.com/people/Ninh-Ph%E1%BA%A1m/100009381758918
34 Ngọc Nhi https://www.facebook.com/people/Ng%E1%BB%8Dc-Nhi/100042511866156
35 Thêm Vũ https://www.facebook.com/them.vu.395
36 Minh Quân https://www.facebook.com/people/Minh-Qu%C3%A2n/100028705325911
37 Hằng Nam https://www.facebook.com/hang.pham.169405
38 An Hà https://www.facebook.com/profile.php?id= 100028123241640
39 Trâm Bùi https://www.facebook.com/people/Tr%C3%A2m-B%C3%B9i/100034825816061
40 Vân Trí https://www.facebook.com/tri.van.961
41 Mai Ban Sương https://www.facebook.com/hoangloan.buj
42 Van Nguyen https://www.facebook.com/people/Van-Nguyen/100008983692781
43 Tống Liệu https://www.facebook.com/lieu.tong.5454
44 Boo's Lyy's https://www.facebook.com/people/Boos-Lyys/100004337107567
45 San San https://www.facebook.com/thanhthao.nt
46 Thơm Võ https://www.facebook.com/thom.vo.391082
47 Vũ Hoàng https://www.facebook.com/vu.hoang.1481169
48 Hồ Lê https://www.facebook.com/boi.roi.9
49 Hải Yến https://www.facebook.com/people/H%E1%BA%A3i-Y%E1%BA%BFn/100009670053399
50 Hạ Lam https://www.facebook.com/people/H%E1%BA%A1-Lam/100023244969894
51 Bùi Hoàng Tuấn https://www.facebook.com/phancuong.ngoc
52 Anh Nguyễn https://www.facebook.com/people/Anh-Nguy%E1%BB%85n/100008519672951
53 Nguyễn Vũ Khương https://www.facebook.com/vukhuong.nguyen.54
54 Phạm Hiền Hiền https://www.facebook.com/vet.noi
55 Nguyễn Thị Hương Thảo https://www.facebook.com/yumi.thao.1
56 Luynh Khểnh https://www.facebook.com/tieu.alin
57 NL N TThư https://www.facebook.com/trangthu280590
58 Nguyen Hien https://www.facebook.com/hi.chan.5
59 Loan Títt https://www.facebook.com/loan.hoang.568847
60 Hang Tran https://www.facebook.com/people/Hang-Tran/100033779627132
61 Bé Bông https://www.facebook.com/people/B%C3%A9-B%C3%B4ng/100029241949065
62 Nhan Nguyen https://www.facebook.com/people/Nhan-Nguyen/100023035879875
63 Thanh Huyền https://www.facebook.com/people/Thanh-Huy%E1%BB%81n/100008189867681
64 Thu Hằng https://www.facebook.com/mattroi.anh.167527
65 Nguyễn An https://www.facebook.com/nguyen.p.an.9
66 Tram Le Septemper https://www.facebook.com/people/Tram-Le-Septemper/100040283253041
67 Nguyễn Hoa SG https://www.facebook.com/mrshoatuylip
68 Lam Hoàng https://www.facebook.com/thaolam.hoang.5
69 Hạt Cát https://www.facebook.com/people/H%E1%BA%A1t-C%C3%A1t/100004777411642
70 Dân An https://www.facebook.com/danan.luong.73

 II. Danh sách 7 khách hàng trúng Minigame trong Livestream

STT  Tên tài khoản Facebook Link Facebook
1 Đỗ Hồng https://www.facebook.com/hong.pink.562
2 Snow Ánh Dương https://www.facebook.com/profile.php?id=100041792201068
3 Juna Trang https://www.facebook.com/kieutrang.nguyen.5249349
4 Đỗ Thu Hằng https://www.facebook.com/people/%C4%90%E1%BB%97-Thu-H%E1%BA%B1ng/100010826285252
5 Thanh Xuân https://www.facebook.com/people/Thanh-Xu%C3%A2n/100015393856583
6 Thu Ốc https://www.facebook.com/thuy.binh.50
7 Nguyễn Thị Xuân Hương https://www.facebook.com/Truongthiho