Menu

Trồng cây ăn quả

Hoa quả hữu cơ HiPP: tốt nhất cho bé

Trái cây hữu cơ của chúng tôi được tuyển chọn từ các khu vực nông trại. Toàn bộ được kiểm soát chặt chẽ từ hạt giống đến thời điểm thu hoạch và chín tự nhiên mà không có hóa chất. Việc kiểm soát sinh vật có hại chỉ được thực hiện theo các quy định pháp luật về canh tác hữu cơ.

Sâu bệnh được xử lý một cách tự nhiên, ví dụ: Bằng cách nuôi những kẻ thù tự nhiên của chúng như chim và chim bọ rùa. Chúng tôi sử dụng chiết xuất từ thảo mộc để chống nhiễm nấm. Tất cả những phương pháp này phản ánh triết lý của chúng ta: tự nhiên, không phải hóa chất.

Chuối hữu cơ HiPP - tự nhiên từ cây đến khi đóng gói

Chúng tôi đã tìm nguồn cung ứng chuối hữu cơ của từ Costa Rica trong nhiều thập kỷ. Chuối của chúng tôi được thu hoạch ở giữa rừng nhiệt đới từ những điền chủ nhỏ. Bằng cách này chúng tôi giúp ngăn chặn nạn phá rừng - một yếu tố quan trọng giữa lợi ích của con người và thiên nhiên.