Menu

Nhóm chuyên gia HiPP muốn trả lời câu hỏi của bạn…


Chuyên gia 1 đã trả lời câu hỏi:

hipp số 4
Mẹ (lớn hơn 3 tuổi) | Trả lời: 2019-05-15
Trẻ 8 tháng dùng sữa HiPP 1 có sao không?
Mẹ (6-12 tháng) | Trả lời: 2019-04-25
Liều lượng, số lần, cách cho bé uống sữa
Mẹ (chưa sinh (Tôi đang mang thai)) | Trả lời: 2019-04-25
Sữa HiPP 3 không tan
Mẹ (1-3 tuổi) | Trả lời: 2018-12-31
Rối loạn tiêu hoá ở bé hơn 6 tháng tuổi
Mẹ (6-12 tháng) | Trả lời: 2018-10-26
Sữa HiPP nhạt
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-10-26
Sữa HiPP là của Đức sao quét mã vạch lại là Áo?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-10-26
Sữa HiPP 3 nhạt hơn HiPP 2?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-10-26
Vì sao sữa HiPP số 3 không có con dấu Organic?
Mẹ (1-3 tuổi) | Trả lời: 2018-10-26
Sữa HiPP 3 bị đóng cặn dưới đáy
Mẹ (1-3 tuổi) | Trả lời: 2018-10-26

Xin lưu ý: Trên các trang này, HiPP chỉ có thể cung cấp thông tin tổng quan về các câu hỏi. Câu trả lời không có tính chất bắt buộc và không đưa ra bất kỳ chẩn đoán hoặc tư vấn cho từng trường hợp cụ thể nào . Vui lòng đến gặp bác sĩ khi bạn cần