Menu

Nhóm chuyên gia HiPP muốn trả lời câu hỏi của bạn…


Chuyên gia 1 đã trả lời câu hỏi:

Sữa HiPP Organic
Mẹ (6-12 tháng) | Trả lời: 25-05-2018
Rối loạn tiêu hoá ở bé hơn 6 tháng tuổi
Mẹ (6-12 tháng) | Trả lời: 21-06-2018
Sữa HiPP có ưu điểm gì không?
Mẹ (1-3 tuổi) | Trả lời: 21-06-2018
Vì sao sữa HiPP có vị nhạt?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 21-06-2018
Uống sữa HiPP có tăng cân không?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 21-06-2018
Sữa HiPP không có DHA hả em?
Bố (6-12 tháng) | Trả lời: 21-06-2018

Xin lưu ý: Trên các trang này, HiPP chỉ có thể cung cấp thông tin tổng quan về các câu hỏi. Câu trả lời không có tính chất bắt buộc và không đưa ra bất kỳ chẩn đoán hoặc tư vấn cho từng trường hợp cụ thể nào . Vui lòng đến gặp bác sĩ khi bạn cần