Menu

Nhóm chuyên gia HiPP muốn trả lời câu hỏi của bạn…


Chuyên gia 1 đã trả lời câu hỏi:

Lượng uống sữa HiPP 3
Mẹ (1-3 tuổi) | Trả lời: 2018-07-24
Sữa HiPP có ưu điểm gì không?
Mẹ (1-3 tuổi) | Trả lời: 2018-06-21
Sữa HiPP không có DHA hả em?
Bố (6-12 tháng) | Trả lời: 2018-06-21
Uống sữa HiPP có tăng cân không?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-06-21
Vì sao sữa HiPP có vị nhạt?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-06-21
Rối loạn tiêu hoá ở bé hơn 6 tháng tuổi
Mẹ (6-12 tháng) | Trả lời: 2018-06-21
Sữa HiPP Organic
Mẹ (6-12 tháng) | Trả lời: 2018-05-25

Xin lưu ý: Trên các trang này, HiPP chỉ có thể cung cấp thông tin tổng quan về các câu hỏi. Câu trả lời không có tính chất bắt buộc và không đưa ra bất kỳ chẩn đoán hoặc tư vấn cho từng trường hợp cụ thể nào . Vui lòng đến gặp bác sĩ khi bạn cần