Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-10-26

Sữa HiPP là của Đức sao quét mã vạch lại là Áo?

Em ơi! Sữa HiPP là của Đức sao chị quét mã vạch lại là Áo?

Nhóm chuyên gia HiPP muốn trả lời câu hỏi của bạn…


Chuyên gia 1 trả lời câu hỏi:

HiPP là thương hiệu mang tên một dòng họ gia đình tại Đức, sau hơn 100 năm phát triển đã trở thành một tập đoàn trong đó gia đình HiPP vẫn sở hữu chính nhãn hiệu này. Do phạm vi thị trường rộng, HiPP thành lập nhiều công ty con quản lý các thị trường khác nhau, đồng thời các nhà máy cũng được đặt tại nhiều nước khác nhau tại Châu Âu, mỗi nhà máy có thể chuyên trách một hoặc vài nhóm sản phẩm. Ví dụ: Công ty HiPP Ba Lan sẽ quản lý thị trường Ba Lan, Công ty HiPP Áo sẽ phụ trách khu vực phía Đông là các nước Đông Âu và thị trường Châu Á nên mọi giấy tờ, quy trình, luật pháp sẽ căn cứ theo Luật của Áo. Sản phẩm vẫn được sản xuất từ các nước khác nhau về mặt địa lý: sữa HiPP xuất khẩu cho các nước thuộc Công ty HIPP Áo phụ trách thì được sản xuất tại Đức nhưng vẫn tuân theo các quy định pháp luật, giấy tờ, mã vạch của nước sở tại quản lý là nước Áo.


Xin lưu ý: Trên các trang này, HiPP chỉ có thể cung cấp thông tin tổng quan về các câu hỏi. Câu trả lời không có tính chất bắt buộc và không đưa ra bất kỳ chẩn đoán hoặc tư vấn cho từng trường hợp cụ thể nào . Vui lòng đến gặp bác sĩ khi bạn cần

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ