Nhóm chuyên gia HiPP muốn trả lời câu hỏi của bạn…


Chuyên gia 1 đã trả lời câu hỏi:

Sữa HiPP 3 bị đóng cặn dưới đáy
Mẹ (1-3 tuổi) | Trả lời: 2018-10-26
Bé nhà chị mới uống sữa HiPP mà bị táo quá!
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-10-26
Mẹ uống sữa HiPP có được không?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-10-26
Bé mới sinh ăn sữa HiPP có phù hợp không
Mẹ (chưa sinh (Tôi đang mang thai)) | Trả lời: 2018-10-16
Lượng uống sữa HiPP 3
Mẹ (1-3 tuổi) | Trả lời: 2018-07-24
Sữa HiPP có ưu điểm gì không?
Mẹ (1-3 tuổi) | Trả lời: 2018-06-21
Sữa HiPP không có DHA hả em?
Bố (6-12 tháng) | Trả lời: 2018-06-21
Uống sữa HiPP có tăng cân không?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-06-21

Xin lưu ý: Trên các trang này, HiPP chỉ có thể cung cấp thông tin tổng quan về các câu hỏi. Câu trả lời không có tính chất bắt buộc và không đưa ra bất kỳ chẩn đoán hoặc tư vấn cho từng trường hợp cụ thể nào . Vui lòng đến gặp bác sĩ khi bạn cần

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ