Nhóm chuyên gia HiPP muốn trả lời câu hỏi của bạn…


Chuyên gia 2 đã trả lời câu hỏi:

Bột ăn dặm HiPP ngũ cốc bắp non
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-12-11
Ăn dặm với bột ăn dặm khởi đầu
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-07-04
Uống trà HiPP xong không tráng miệng có bị sâu răng?
Mẹ (6-12 tháng) | Trả lời: 2018-06-08
Trà HiPP nhạt
Mẹ (6-12 tháng) | Trả lời: 2018-06-08
Sao lọ sinh tố HiPP lại đóng cặn dưới đáy?
Bố (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-06-08
Lọ trái cây HiPP chua, khó ăn
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-06-08

Xin lưu ý: Trên các trang này, HiPP chỉ có thể cung cấp thông tin tổng quan về các câu hỏi. Câu trả lời không có tính chất bắt buộc và không đưa ra bất kỳ chẩn đoán hoặc tư vấn cho từng trường hợp cụ thể nào . Vui lòng đến gặp bác sĩ khi bạn cần

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ