Nhóm chuyên gia HiPP muốn trả lời câu hỏi của bạn…


Chuyên gia 4 đã trả lời câu hỏi:

Sử dụng HiPP Babysanft Washing Gel như thế nào?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-10-26
Bé mới sinh ra có nên tắm không?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-10-26
Có nên vệ sinh tai thường xuyên không?
Bố (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-10-26
Nên làm gì khi da đầu bé có nhiều "cứt trâu"?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-10-26
Làm sao khi bé bị "cứt trâu" trên da dầu?
Mẹ (0-6 tháng) | Trả lời: 2018-06-06
Làm thế nào khi bé bị hăm tã?
Mẹ (1-3 tuổi) | Trả lời: 2018-06-06

Xin lưu ý: Trên các trang này, HiPP chỉ có thể cung cấp thông tin tổng quan về các câu hỏi. Câu trả lời không có tính chất bắt buộc và không đưa ra bất kỳ chẩn đoán hoặc tư vấn cho từng trường hợp cụ thể nào . Vui lòng đến gặp bác sĩ khi bạn cần

Những điều liên quan đến bạn:

Phỏng vấn về con dấu Organic

'Hữu cơ' là gì? Câu trả lời của ngài Claus Hipp

Canh tác rau hữu cơ

Tìm hiểu cách thức trồng rau hữu cơ