Chương trình dành cho chuyên gia y tế

Báo cáo chuyên đề

Các báo cáo chuyên đề của HiPP và các nhà khoa học tại các hội thảo y khoa uy tín

Các chương trình hội thảo trực tuyến

Trong các hội thảo trực tuyến này, các chuyên gia từ các nước khác nhau trên thế giới trình bày những kết quả nghiên cứu về sức khỏe của trẻ và về sữa công thức trong khuôn khổ các hội nghị quốc tế uy tín.