Mục tiêu canh tác hữu cơ bền vững của HiPP

Duy trì sự đa dạng phong phú là mục tiêu của canh tác hữu cơ bền vững hài hòa với thiên nhiên. Thực vật giàu chất dinh dưỡng cung cấp cho chúng ta thực phẩm chất lượng cao, chỉ có thể phát triển mạnh trong đất màu mỡ: đất lành, cây khỏe, con người khỏe mạnh. Đối với tam giác hài hòa này, chúng ta rất cần sự đa dạng của các loài. Điều quan trọng là duy trì sự cân bằng tự nhiên của thiên nhiên. Cùng với biến đổi khí hậu, một trong những vấn đề chính những thách thức mà con người chúng ta phải đối mặt ngày nay là sự mất đi ngày càng nhiều của các loài thực vật và động vật. Thiên nhiên đang gửi đi lời kêu cứu, mạng lưới sự sống ngày càng có nhiều lỗ hổng không thể sửa chữa.

Đây là lý do tại sao tính bền vững và bảo vệ đa dạng sinh học là trọng tâm trong triết lý của công ty chúng tôi. Sự cân bằng nhạy cảm của thiên nhiên, con người và nền kinh tế phải được duy trì để tạo ra một môi trường đáng sống cho các thế hệ tương lai. Với các sản phẩm được sản xuất bền vững, chúng tôi đã thực hiện nghĩa vụ đối với trẻ em và môi trường nơi trẻ lớn lên.

Đó là những gì HiPP đại diện và chúng tôi đảm bảo bằng tên của chính mình.

Claus Hipp và Stefan Hipp