Giả thuyết về đạm sớm

Giả thuyết về đạm sớm cho thấy trẻ nhỏ có khẩu phần đạm cao dẫn đến tăng nồng độ huyết tương và mô của các axit amin giải phóng insulin thông qua quá trình trao đổi chất, do đó kích thích insulin và IGF-1 (yếu tố tăng trưởng giống insulin-1)6

Kết quả nghiên cứu về bệnh béo phì ở trẻ em của Liên minh Châu Âu

Giả thuyết về đạm sớm đã được nghiên cứu CHOPs (EU Childhood Obesity Project Dự án về bệnh béo phì ở trẻ em của Liên minh Châu Âu) xác nhận, theo đó trẻ tăng cân nhanh và có hoạt động nội sinh cao trong hai năm đầu đời và các năm tiếp theo có nguy cơ mắc béo phì cao hơn.1

Kết luận

Việc giảm khẩu phần đạm của trẻ nhỏ - thông qua việc khuyến khích bú mẹ và/hoặc giảm hàm lượng đạm trong sữa công thức - có thể góp phần ngăn ngừa béo phì hiệu quả ở trẻ em7.

Các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu khuyến nghị hàm lượng đạm <2,0 g trên 100 kcal đối với sữa công thức cho trẻ nhỏ1.

HiPP Combiotic® là sữa đầu tiên cho trẻ nhỏ với hàm lượng đạm phù hợp theo các khuyến nghị với chất lượng đạm cao.

Tài liệu tham khảo

1 Koletzko B et al. Am J Clin Nutr 2009; 89(6): 1836-1845

2 FDA. 2008; GRAS Notices GRN No. 236

3 EFSA: The EFSA-Journal 2007; 587: 1-16

4 FDA. 2015; GRAS Notices GRN No. 531

5 Koletzko B et al. J Perinat Med 2008; 36(1): 5-14

6 Koletzko B et al. Am J Clin Nutr 2009; 89: 1502S-1508S

7 Weber M et al. Am J Clin Nutr 2014; 99: 1041-51