Yêu cầu đối với lợi khuẩn và chất xơ trong sữa công thức

Môi trường vi sinh của đường tiêu hóa đóng vai trò rất quan trọng. Đường tiêu hóa của trẻ ban đầu chỉ có rất ít vi khuẩn nhưng sau đó có dần thêm nhiều loại qua quá trình sinh và ăn uống. Thành phần của sữa mẹ hoặc sữa công thức đóng vai trò quyết định đến quá trình phát triển tiếp theo của hệ vi sinh đường ruột. Sữa mẹ có chứa cả lợi khuẩn và chất xơ. Các loại sữa công thức hiện nay được bổ sung cả lợi khuẩn và chất xơ với thành phần kết hợp tương tự sữa mẹ để trẻ không thể bú mẹ có được phần nào các tác dụng tích cực từ hình mẫu của tự nhiên này.

Các loại lợi khuẩn chủ yếu được bổ sung vào sữa công thức là lactobacilli và bifidobacteria. Galacto-oligosaccharides (GOS), fructo-oligosaccharides (FOS), acidic oligosaccharides (AOS), polydextrose (PDX) hoặc hỗn hợp của chúng thường được sử dụng làm chất xơ (Braegger C et al. 2011).

Lợi khuẩn và chất xơ có ảnh hưởng lớn đến sự hình thành hệ vi sinh đường ruột, hệ miễn dịch và do đó đến toàn bộ quá trình trao đổi chất ở trẻ. Vì vậy, có một số khuyến cáo an toàn áp dụng đối với lợi khuẩn và chất xơ sử dụng trong sữa công thức. Hội đồng chuyên gia ESPGHAN châu Âu yêu cầu thiết lập an toàn và lợi ích cho từng nghiên cứu khoa học về lợi khuẩn, chất xơ hay sự kết hợp của cả 2 thành phần. Hơn nữa, cần có dữ liệu dài hạn về tác động của việc sử dụng lợi khuẩn sớm đối với sức khỏe sau này (Braegger C et al. 2011).

Ngoài ra, các loại lợi khuẩn và chất xơ được sử dụng cần được chứng minh có các đặc tính công nghệ nhất định để đảm bảo có thể được sản xuất với chất lượng hoàn hảo và các đặc tính đó vẫn duy trì ổn định khi sử dụng.

Những yêu cầu này được bảo đảm tuân thủ trong quá trình phát triển sữa công thức synbiotic có kết hợp lợi khuẩn L. fermentum CECT5716chất xơ GOS từ lactose hữu cơ

Thông tin khoa học HiPP