Vitamin D: từ ánh nắng mặt trời hay từ chế độ ăn uống?

Mức vitamin D trong cơ thể chủ yếu phụ thuộc vào sự tiếp xúc của da với bức xạ mặt trời. Dinh dưỡng chỉ cung cấp một phần nhỏ loại vitamin này với khoảng 10% (DGKJ 2018).

Một nghiên cứu từ Nhật Bản cho thấy rằng, do lượng cá (cá có dầu) ở Nhật Bản thường cao hơn nên có thể quan sát thấy nguồn cung cấp vitamin D hòa tan trong mỡ tốt hơn. Ngoài ra, vị trí địa lý của Nhật Bản ở vĩ độ 35 ° N cung cấp nhiều ánh nắng mặt trời.

Nghiên cứu đã ghi lại cả chế độ ăn uống và thời gian ở ngoài trời của 600 trẻ em Nhật Bản từ 3 đến 6 tuổi. Mặc dù ăn nhiều cá, 30% trẻ em không có đủ mức vitamin D (<20 ng/ml) và nồng độ 25-hydroxy cholecalciferol (25 [OH] D) trong huyết thanh trung bình là 23,5 ng/ml (SD 6.1) (Ando et al. 2018).

Nồng độ 25 (OH) D trong huyết thanh dưới 20 ng/ml (50 nmol/l) được coi là không đủ. Mức mục tiêu được đặt ra là 20 ng/ml (EFSA 2016, IOM 2010).

Kết luận

Nghiên cứu này khẳng định nguồn cung cấp vitamin D thông qua chế độ ăn uống của trẻ đang ở trong tình trạng nghiêm trọng, ngay cả trong những trường hợp ăn nhiều cá. Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vẫn là cách hiệu quả nhất để tạo ra vitamin D (Ando et al. 2018).

Thông tin khoa học HiPP

Tham khảo:

DGKJ (Deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin). Stellungnahme: Vitamin-D-Supplementierung jenseits des zweiten Lebensjahres. Monatsschr Kinderheilkd Apr 2018. (URL: https://doi.org/10.1007/s00112-018-0502-6)

EFSA (European Food Safety Authority). Joint explanatory note by the European Food Safety Authority and the UK Scientific Advisory Committee on Nutrition regarding dietary reference values for vitamin D. 2016.

IOM (Institute of Medicine, Food and Nutrition Board). Dietary Reference Intakes for Calcium and Vitamin D. Washington, DC: National Academy Press, 2010.

Ando EMorisaki NAsakura K et al. Serum 25-hydroxyvitamin D levels showed strong seasonality but lacked association with vitamin D intake in 3-year-old Japanese children. Br J Nutr. 2018 Nov; 120(9): 1034-1044.

Engelsen O, Brustad M, Aksnes L et al. Daily duration of vitamin D synthesis in human skin with relation to latitude, total ozone, altitude, ground cover, aerosols and cloud thickness. In: Photochem. Photobiol. Band 81, Nr. 6, 2005, S. 1287–1290.

Hower J et al. Vitamin D fortification of growing up milk prevents decrease of serum 25-hydroxyvitamin D concentrations during winter: a clinical intervention study in Germany. Eur J Pediatr, Vol. 172 (12): 1597-1605; 2013.