HiPP tích cực thúc đẩy đa dạng sinh học như thế nào?

  • Bằng phương pháp canh tác hữu cơ, HiPP bảo vệ đất và nước ngầm khỏi phân bón và thuốc trừ sâu nhân tạo.
  • HiPP khuyến khích canh tác sinh thái, canh tác phù hợp với xã hội cũng như độ màu mỡ của đất.
  • HiPP bảo vệ khí hậu và nguồn nước thông qua các quy trình sản xuất cẩn thận, tiết kiệm năng lượng.
  • HiPP sử dụng các loại rau củ quả đa dạng và truyền thống trong các sản phẩm của HiPP.
  • HiPP chỉ sử dụng giấy tái chế hoặc giấy được chứng chận FSC để bảo vệ rừng.
  • HiPP chỉ sử dụng cá thu được từ các phương pháp đánh bắt bền vững (MSC) hoặc từ nuôi trồng thủy sản hữu cơ cho các sản phẩm và bữa ăn của nhân viên để tránh đánh bắt quá mức trên biển.
  • Cùng với một nhà sản xuất hạt giống sinh thái, HiPP đã phát triển giống cà rốt chất lượng cao của riêng mình.
  • HiPP hỗ trợ gieo hạt giống sinh thái.
  • HiPP vận động chống lại kỹ thuật di truyền, vì điều này dẫn đến độc canh và cạn kiệt đa dạng sinh học.
  • HiPP nghiên cứu các phương pháp bảo vệ đa dạng sinh học cho các nhà cung cấp của mình.

Ví dụ, HiPP làm việc cùng với Hiệp hội Khu vực để bảo vệ các loài chim và sáng kiến “Đa dạng sinh học đồng hành” (“Biodiversity in Good Company”)

Thông tin khoa học HiPP