GOS hay FOS?

Chất xơ (prebiotic) mà HiPP lựa chọn là galacto-oligosaccharides (GOS) từ đường lactose. GOS từ đường lactose (galactose) là một thành phần tự nhiên của oligo-saccharide trong sữa mẹ.

Lợi ích của GOS

  • Thúc đẩy sự hình thành hệ vi khuẩn đường ruột sinh học do lactobacilli chiếm ưu thế [1-3]
  • Khả năng dung nạp tốt
  • Phân mềm hơn tương tự như phân của trẻ bú mẹ [1-4]
  • Giảm giá trị pH trong ruột
  • An toàn (được FDA gọi là GRAS) [5]

HiPP không sử dụng fructo-oligosaccharides (FOS), vì FOS được lấy từ thực vật (chủ yếu là rau như rau diếp xoăn hoặc hành) và do đó không gần với sữa mẹ. Sữa mẹ không chứa bất kỳ thành phần thực vật nào!

Các quan sát cho thấy khi FOS được cho động vật ăn, có tác động tiêu cực đến hàng rào ruột: Cả tính thấm của hàng rào ruột và sự chuyển vị của salmonella enteritidis đều tăng lên, cho thấy hàng rào ruột bị rối loạn chức năng và kích thích niêm mạc ruột. Những quan sát này ở chuột ít rõ ràng hơn trong các thử nghiệm trên người với nam giới trưởng thành, tuy nhiên vẫn đặt ra câu hỏi liệu có nên sử dụng FOS cho trẻ sơ sinh là đối tượng dễ bị tổn thương vì có hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ hay không[6].

Thông tin khoa học HiPP

Tài liệu tham khảo

1 Ben XM et al. Chinese Medical Journal 2004; 117(6): 927–931. 2 Fanaro S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009; 48: 82–88. 3 Sierra C et al. Eur J Nutr 2015; 54(1): 89–99. 4 Ashley C et al. Nutr Journal 2012; 11: 38. 5 FDA. 2008; GRAS Notices GRN No. 236.

6 Ten Bruggencate et al. J Nutr. 2006 Jan;136(1):70-4.