HiPP Organic

Đa dạng sinh học

Thế giới của chúng ta phụ thuộc vào đa dạng sinh học. Ngay cả những dạng sống nhỏ nhất như vi sinh vật - cũng có chức năng quan trọng trong chu kỳ sống trên trái đất. Tuy nhiên, do nhiều hành động thiếu trách nhiệm của con người, đa dạng sinh học đang bị đe dọa.

 

Canh tác hữu cơ và tính bền vững

Các thông tin về canh tác hữu cơ và tính bền vững sẽ cung cấp thêm cho bạn có cái nhìn toàn diện và nhiều thông tin thú vị về canh tác hữu cơ thân thiện với môi trường.

Chất lượng hữu cơ của HiPP

Con dấu hữu cơ của HiPP và của Liên minh châu Âu

Tính bền vững của HiPP

Đối với HiPP, tính bền vững là triết lý kinh doanh. Trong hơn 60 năm, HiPP đã cam kết xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ và có ảnh hưởng lớn đến các tiêu chuẩn bền vững với vai trò là doanh nghiệp tiên phong.