Sử dụng trợ ty không ảnh hưởng đến lực bú và lượng sữa trẻ bú được

Trợ ty có thể giúp mẹ giảm đau núm vú khi cho con bú. Điều đáng lo ngại là liệu chúng có thể khiến trẻ sơ sinh khó bú hơn và do đó làm giảm lượng bú hay không.

Một nhóm nghiên cứu của Úc đã phân tích chi tiết lực bú và lượng bú ở trẻ bú mẹ có và không có trợ ty [1]. Với mục tiêu này, họ đã xem xét hai nhóm trẻ sơ sinh từ 6 đến 8 tuần tuổi – một nhóm gồm 20 cặp mẹ con gặp khó khăn khi cho con bú do đau núm vú và một nhóm so sánh gồm 28 cặp mẹ con không gặp vấn đề như vậy. Việc sử dụng trợ ty được chọn ngẫu nhiên giữa tất cả các cặp mẹ-con. Sau đó, họ đo chân không trong miệng, thời gian bú và lượng sữa trong một lần cho bú.

Kết quả

Ở cả hai nhóm, đường cơ sở trong miệng và độ chân không cực đại không bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng trợ ty. Lượng sữa bú được khi có và không có trợ ty cũng như tỷ lệ phần trăm sữa bú được là như nhau ở nhóm bị đau và thấp hơn ở nhóm so sánh (có thể do thiếu kinh nghiệm sử dụng trợ ty?). Lượng hút tăng 1,1 ml trên mỗi 10 mmHg của độ chân không cực đại tăng thêm. Thời gian cho ăn trong mỗi lần cho con bú có xu hướng kéo dài hơn do sử dụng trợ ty (không đáng kể).

Nhận xét

Nghiên cứu khoa học công phu này về động lực bú và hiệu suất bú ở trẻ nhỏ bú mẹ cho thấy sử dụng trợ ty để giảm đau cho bà mẹ không có điểm bất lợi nào. Tuy nhiên, hiệu quả giảm đau của chúng chỉ khoảng 25% khi đo bằng thang đo đau.

Giáo sư E. Harms, Khoa Nhi Đại học Münster

Tài liệu tham khảo
[1] Coentro VS, Perrella SL, Lai CT et al. Nipple shield use does not impact sucking dynamics in breastfeeding infants of mothers with nipple pain. Eur J Pediatr 2021;180:1537–1543.