Đa dạng sinh học đang bị đe dọa

Với nhiều hành động thiếu trách nhiệm của con người, hệ động vật và thực vật cũng như môi trường sống tự nhiên với phong phú các loài đang bị thiệt hại đáng kể.

Mỗi ngày có khoảng 150 loài động vật và thực vật bị tuyệt chủng trên toàn thế giới. Trong nhiều nguyên nhân, biến đổi khí hậu do con người gây ra và nhu cầu ngày càng tăng lên về lương thực, năng lượng và đất đai.  Giao thông, công nghiệp và nông nghiệp cắt nhỏ và phá hủy môi trường sống tự nhiên. Ngày càng có nhiều chất gây ô nhiễm được thải ra, nhiều hơn mức mà thiên nhiên có thể đối phó. Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng đang đe dọa nhiều loài và hệ sinh thái không có khả năng thích ứng với điều kiện thay đổi.

40 phần trăm tất cả các loài bị đe dọa tuyệt chủng.

Mất đa dạng sinh học làm suy yếu hệ sinh thái của chúng ta, chính là sự tương tác của động vật và thực vật trong môi trường sống của chúng. Tuy nhiên, điều này thường không được nhìn thấy ngay lập tức. Thường phải mất nhiều năm, nhưng đến một lúc nào đó, một hệ thống bị xáo trộn như thế này sẽ đạt đến đỉnh điểm cuối cùng. Do đó, đa dạng sinh học nguyên vẹn rất quan trọng đối với sự sống còn của con người. Đây là lý do tại sao chúng ta phải bảo vệ đa dạng sinh học NGAY BÂY GIỜ – trước khi quá muộn.

Thông tin khoa học HiPP