Sức sống trên đồng cỏ hữu cơ: số lượng côn trùng gấp đôi

Trong những thập kỷ gần đây, đa dạng sinh học đã giảm đáng kể ở nhiều vùng của châu Âu. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng cường các hoạt động nông nghiệp. Trong một nghiên cứu do HiPP hỗ trợ, các nhà khoa học đã đánh giá quần thể côn trùng trên các đồng cỏ được canh tác hữu cơ và canh tác thông thường.

Thiết kế nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện dự án, bướm đêm, côn trùng bay và các nhóm côn trùng khác đã bị bắt trên đồng cỏ của một trang trại hữu cơ ở Bavaria từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2018 bằng cách sử dụng bẫy ánh sáng và bẫy dạng lều. Điều tương tự cũng được thực hiện trên một đồng cỏ được canh tác thông thường có thể so sánh được trong cùng khu vực.

Sử dụng các phương pháp tiên tiến nhất, các chuyên gia từ Bộ sưu tập Động vật học Bang Bavarian và Đại học Kỹ thuật Munich đã đánh giá các côn trùng thu thập được về sinh khối, sự đa dạng và thành phần loài. Kết quả của nghiên cứu thí điểm đã được công bố trên tạp chí Ecology & Evolution.

Kết quả

Đồng cỏ được canh tác hữu cơ rõ ràng dẫn đầu về số lượng côn trùng được thu thập, đa dạng sinh học và số lượng các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Xét về sinh khối, số lượng côn trùng trên đồng cỏ được canh tác hữu cơ nhiều gấp đôi so với đồng cỏ thông thường.

Kết luận

Nghiên cứu ủng hộ giả định tự nhiên rằng canh tác hữu cơ có hiệu quả trong hạn chế sự biến mất của các loài trong khu vực nông nghiệp.

TS. Stephanie Ruf tổng hợp

Tài liệu tham khảo

Towards a standardized quantitative and qualitative insect monitoring scheme 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.6166