Con dấu hữu cơ của HiPP

Trên các sản phẩm hữu cơ của HiPP đều có logo hữu cơ của Liên minh châu Âu, khi đó các sản phẩm này đều đáp ứng tiêu chuẩn hữu cơ của Liên minh châu Âu. Vậy tại sao HiPP lại có con dấu hữu cơ riêng? 

Tại sao lại nói HiPP - Không chỉ là organic?

Chất lượng hữu cơ HiPP có gì khác biệt?

Sữa hữu cơ HiPP

HiPP chỉ sử dụng sữa từ các trang trại hoạt động theo đúng hướng dẫn canh tác hữu cơ. Bò được nuôi trong điều kiện thích hợp và ăn cỏ trên các đồng cỏ tự nhiên. Những đồng cỏ này được trồng không có phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học hoặc tổng hợp.

Chất lượng hữu cơ của HiPP

Chất lượng hữu cơ của HiPP có gì khác biệt?

HiPP Không chỉ là organic

Lời hứa của chúng tôi: HiPP không chỉ là organic.