Phơi nắng nhiều và nguy cơ mắc bệnh viêm ruột mãn tính thấp hơn

Tỷ lệ mắc bệnh viêm ruột mãn tính (Inflammatory bowel disease - IBD) đang gia tăng trên khắp thế giới. Người sống càng xa xích đạo thì nguy cơ mắc IBD càng cao. Nhóm làm việc của Úc đã viết về mối tương quan này vào năm 2015 hiện đã trình bày kết quả của một nghiên cứu kiểm soát trường hợp về mối quan hệ có thể có giữa phơi nắng và sự phát triển của IBD mãn tính [1].

99 bệnh nhân (0 đến 17 tuổi) và 396 đối tượng kiểm soát có độ tuổi và phân bố giới tính tương tự đã được hỏi chi tiết về việc họ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong những khoảng thời gian xác định trong quá khứ, đặc biệt khoảng thời gian trước khi biểu hiện bệnh (mùa hè và mùa đông trước đó) ở bệnh nhân IBD. Bảng câu hỏi khảo sát này trước đây đã được xác nhận dựa trên các biện pháp khách quan về tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Dữ liệu về các yếu tố có thể gây ảnh hưởng sau được thu thập: dân tộc, độ nhạy cảm với ánh sáng mặt trời, sạm da, chống nắng, hoạt động thể chất, thói quen hút thuốc của cha mẹ, trình độ học vấn của gia đình.

Sự khác biệt về mức độ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời giữa hai nhóm thể hiện rõ nhất vào thời điểm rảnh rỗi như các ngày lễ và cuối tuần. Trong cả mùa hè và mùa đông, mức độ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời của bệnh nhân IBD thấp hơn đáng kể so với các đối tượng kiểm soát. Sử dụng phân tích nhiều biến, các tác giả nhận thấy rằng cứ thêm 10 phút tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào cuối tuần và ngày lễ (mùa hè và mùa đông) có liên quan đến giảm nguy cơ phát triển IBD chung 6%.

Thông tin khoa học HiPP

Tài liệu tham khảo

[1] Holmes EA, Ponsonby AL, Pezic A et al. (2019) Higher Sun Exposure is Associated With Lower Risk of Pediatric Inflammatory Bowel Disease: A Matched Case-Control Study. J Pediatr Gastroenterol Nutr 69(2):182-188.