Thực phẩm hữu cơ có thể bảo vệ chống ung thư?

Một nghiên cứu về mối tương quan giữa thực phẩm hữu cơ và nguy cơ ung thư đã thu hút sự chú ý rộng rãi vào tháng 10 năm 2018. Dữ liệu cho nghiên cứu dịch tễ học này được thu thập liên quan đến nghiên cứu NutriNet-Santé của Pháp.

Thiết kế nghiên cứu

Để thu thập dữ liệu, những người tham gia được yêu cầu điền vào bảng câu hỏi trực tuyến về bản thân và thói quen ăn uống của họ. Những người tham gia phải đánh giá tần suất họ sử dụng một số loại thực phẩm hữu cơ – “không bao giờ”, “thỉnh thoảng”, “thường xuyên”. Các loại thực phẩm được phân loại thành 16 nhóm thực phẩm, ví dụ: trái cây, rau, thịt, đồ ăn sẵn và đồ ngọt. Dựa trên câu trả lời của những người tham gia, các nhà khoa học đã xác định “Điểm thực phẩm” của mỗi người. Điểm càng cao khi càng dùng nhiều thực phẩm hữu cơ. Thông tin quan trọng về sức khỏe, nhập viện hoặc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào của người tham gia cũng được thu thập.

Kết quả

Không ai trong số 68.946 người tham gia nghiên cứu (tuổi trung bình 44,2 tuổi) được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khi bắt đầu nghiên cứu. Trong thời gian quan sát 4,5 năm, 1.340 người tham gia được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nhóm sử dụng lượng sản phẩm hữu cơ cao nhất có số lượng chẩn đoán ung thư thấp hơn đáng kể. Mối tương quan này đặc biệt đáng chú ý với ung thư vú sau mãn kinh và u lympho không Hodgkin.

Theo các tác giả, lý do nghi ngờ là ít thuốc trừ sâu từ thực phẩm được ăn vào. Do đó, sử dụng thực phẩm hữu cơ có thể là một “chiến lược phòng ngừa đầy hứa hẹn” trong cuộc chiến chống ung thư.

Tuy nhiên, các nghiên cứu sâu hơn, đặc biệt là các nghiên cứu can thiệp, là cần thiết để xác nhận các kết quả gần đây.

TSKH Susanne Seufer-Wasserthal tổng hợp

Tài liệu tham khảo

Julia Baudry, Karen E. Assmann, Mathilde Touvier, et al. Association of frequency of organic food consumption with cancer risk findings from the NutriNet-Santé Prospective Cohort Study. JAMA Intern Med. Published online October 2018