Canh tác hữu cơ và canh tác thông thường

Ưu điểm của canh tác hữu cơ so với canh tác thông thường:

 • Bền vững hơn
 • Cải thiện sức khỏe vật nuôi, giảm tình trạng kháng thuốc kháng sinh
 • Tính đa dạng sinh học cả trong đất và trên mặt đất cao hơn 
 • Đa dạng hơn về các nhóm chức năng (động vật ăn cỏ, thụ phấn, động vật ăn thịt và sản xuất)
 • Chất lượng đất tốt hơn, ít xói mòn hơn, giảm tác động đến môi trường
 • Giảm thất thoát chất dinh dưỡng, ít phát thải khí nhà kính hơn
 • Hiệu quả năng lượng lớn hơn

Hữu cơ có nghĩa là nói KHÔNG với:

 • Kỹ thuật di truyền
 • Thuốc trừ sâu tổng hợp hóa học
 • Phân bón khoáng
 • Sử dụng hormone tăng trưởng trong chăn nuôi