Mối liên hệ giữa số lượng Lactobacillus thấp trong phân su và Colic

Hệ vi sinh vật đường ruột ngày càng chiếm vai trò quan trọng khi trẻ bị đau bụng và quấy khóc quá mức. Đặc biệt là sau khi sinh, những vi khuẩn tiền đề rất quan trọng để hình thành một hàng rào đường ruột khỏe mạnh và điều chỉnh các phản ứng miễn dịch tại chỗ và toàn thân. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phân su đã chứa một hệ vi sinh vật đa dạng và sự hình thành hệ vi sinh đường ruột của trẻ bắt đầu từ trong tử cung.1

Nghiên cứu lâm sàng cho thấy mối liên hệ giữa số lượng Lactobacillus thấp trong phân su và Colic.

Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu thuần tập trên dân số đã thu thập phân su của 212 trẻ sơ sinh liên tiếp, phân tích hệ vi sinh vật của nó và đánh giá xem có mối liên quan nào với chứng colic tiếp theo hay không. Một năm sau, các mẫu phân bổ sung được thu thập từ các đối tượng (n = 96) để phân tích xem liệu thành phần của chúng có còn liên quan đến chứng đau bụng ở những trẻ một tuổi này hay không.

Kết quả: Hệ vi sinh phân su ở trẻ được chẩn đoán mắc colic sơ sinh (n = 19) khác với ở trẻ không bị bất kỳ triệu chứng nào (n = 139): trẻ mắc colic có lượng vi khuẩn sau trong phân su thấp hơn tương đối: Firmicutes phylum (27% so với 46% , p = 0,008) và Lactobacillus (0,54% so với 4,6%, p = 0,04). Sự khác biệt này không còn có thể được phát hiện trong các mẫu tiếp theo được thực hiện một năm sau đó.

Theo phương pháp phân loại hòa hợp, hệ vi sinh của phân đầu tiên đã dự đoán cơn đau bụng tiếp theo với diện tích dưới đường cong (AUC) là 0,66 (SD 0,04) so ​​với cơ hội ngẫu nhiên (p <0,001). Không có sự khác biệt nào được tìm thấy giữa trẻ mắc và không mắc colic về số lượng OTU (đơn vị phân loại hoạt động) và chỉ số Shannon để đánh giá sự đa dạng của vi khuẩn.

Kết luận

Kết quả cho thấy cơ chế bệnh sinh của chứng đau bụng ở trẻ sơ sinh có liên quan chặt chẽ đến hệ vi sinh đường ruột của trẻ. Sự phong phú tương đối của Lactobacillus và phylum Firmicutes thấp hơn ở trẻ sơ sinh bị đau bụng sau này so với trẻ khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là mối liên hệ đã được báo cáo trước đây giữa hệ vi sinh vật đường ruột và chứng đau bụng dường như đã có ở ngay từ khi sinh.

Thông tin khoa học HiPP

Tham khảo

1. Korpela et al. Microbiome of the first stool after birth and infantile colic. Pediatr Res (2020)