Đa dạng sinh học

Tại sao đa dạng sinh học lại quan trọng?

Thế giới của chúng ta phụ thuộc vào đa dạng sinh học.

Đa dạng sinh học đang bị đe dọa

Thông qua hành động thiếu trách nhiệm của con người, hệ động vật và thực vật cũng như môi trường sống tự nhiên với phong phú các loài đang bị thiệt hại đáng kể.

Đa dạng sinh học trong nông nghiệp hữu cơ tại trang trại Ehrensberger Hof

HiPP đã thành lập một trang trại kiểu mẫu về đa dạng sinh học tại trang trại Ehrensberger Hof của gia đình. 

HiPP hành động để thúc đẩy đa dạng sinh học

HiPP tích cực tham gia vào việc thúc đẩy đa dạng sinh học như thế nào?

Mục tiêu canh tác hữu cơ bền vững của HiPP

Duy trì sự đa dạng phong phú là mục tiêu của canh tác hữu cơ bền vững hài hòa với thiên nhiên.