Béo phì và rối loạn tiêu hóa chức năng

Trẻ thừa cân béo phì thường hay mắc rối loạn tiêu hóa chức năng hơn

Một nghiên cứu theo thời gian do nhóm công tác Ý thực hiện đã nghiên cứu tỷ lệ rối loạn tiêu hóa chức năng (FGID) ở 103 trẻ em thừa cân và béo phì (độ tuổi trung bình 10, trong đó 1/3 thừa cân, 2/3 béo phì) so với nhóm kiểm soát có cân nặng bình thường với độ tuổi và giới tính tương tự [1]. Dữ liệu để chẩn đoán rối loạn tiêu hóa chức năng được thu thập theo Tiêu chuẩn chẩn đoán Rome III đã chuẩn hóa. 47,6% đối tượng nghiên cứu có biểu hiện rối loạn một hoặc nhiều chức năng (nhóm kiểm soát 17,4%), trong đó 18,4% bị táo bón (nhóm kiểm soát 7,8%), khó tiêu chức năng 22,3% (nhóm kiểm soát 7,0%), hội chứng ruột kích thích 10,7% (nhóm kiểm soát 2,6%).

Theo các tác giả của công trình nghiên cứu, kết quả trên phù hợp với mô hình khái niệm tâm sinh lý về sự phát triển của rối loạn tiêu hóa chức năng, trong đó những yếu tố góp phần gây rối loạn gồm thực phẩm và các thành phần dinh dưỡng, môi trường vi sinh vật đường ruột và các yếu tố tâm lý xã hội. Tất cả các yếu tố này đều có liên quan đến sự phát triển của thừa cân và béo phì.

Giáo sư E. Harms, Khoa Nhi Đại học Münster