Sữa HiPP dành cho trẻ từ 1 tuổi cải thiện mức vitamin D ngay cả trong mùa đông

Việc bổ sung vitamin D thường dừng lại sau thời kỳ sơ sinh. Tuy nhiên, ngay cả trẻ mới biết đi cũng bị thiếu vitamin D. Nghiên cứu này xem xét liệu sữa dành cho trẻ từ 1 tuổi được bổ sung vitamin D có thể ngăn ngừa tốt hơn sự sụt giảm nồng độ vitamin D trong huyết thanh theo mùa trong những tháng mùa đông so với sữa bò hay không.

Cung cấp chất dinh dưỡng ở trẻ mới biết đi thường không tối ưu

Báo cáo EFSA2 cho biết: Trẻ mới biết đi ở Châu Âu có nguy cơ không đủ các chất dinh dưỡng nhất định:

Tỷ lệ thiếu hụt vitamin D là 10 đến 30%, ngay cả ở những vùng có tỷ lệ người sử dụng chất bổ sung cao. Sự tổng hợp nội sinh không đủ để bù đắp cho lượng ăn vào thấp.

Thiết kế nghiên cứu

  • Thử nghiệm can thiệp tiền cứu, ngẫu nhiên, mù đôi, có đối chứng với trẻ em từ 2 - 6 tuổi
  • Tổng thời gian nghiên cứu: 10 tháng - chia thành các kỳ mùa đông và mùa hè
  • Các sản phẩm từ sữa: Sữa HiPP cho trẻ từ 1 tuổi (sữa công thức nghiên cứu) với 2,85 μg (114 IU) vitamin D trên 100 ml so với sữa bò ít béo chứa 0,03 μg (1,2 IU) vitamin D trên 100 ml

Kết quả

Nghiên cứu can thiệp cho thấy lvới sữa cho trẻ từ 1 tuổi cung cấp cung cấp vitamin D tốt hơn.

  • Nồng độ 25(OH)D trong huyết thanh cao hơn đáng kể ở nhóm sữa từ 1 tuổi (với lượng tiêu thụ trung bình là 7,1 μg hoặc 284 IU/ngày)
  • Sử dụng an toàn sữa cho trẻ ngay cả trong mùa hè (giá trị trung bình của nồng độ 25(OH)D huyết thanh: 27,6 ng/ml)

Kết luận

Sữa cho trẻ từ 1 tuổi với vitamin D 2,9 μg / 100 ml là một biện pháp dinh dưỡng an toàn và đơn giản giúp ngăn ngừa sự giảm nồng độ 25 (OH)D huyết thanh trong mùa đông.

Tài liệu tham khảo

1 Hower J et al. Vitamin D fortification of growing up milk prevents decrease of serum 25-hydroxyvitamin D concentrations during winter: a clinical intervention study in Germany. Eur J Pediatr 2013; 172: 1597–1605.
2 EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. EFSA Journal 2013; 11: 3408
3 Gunther AL et al. Protein intake during the period of complementary feeding and early childhood and the association with body mass index and percentage body fat at 7 y of age. Am J Clin Nutr 2007; 85: 1626- 33.