Chế độ ăn hữu cơ có thể làm giảm tiếp xúc với thuốc trừ sâu không?

Trước đây, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn uống là nguyên nhân chính dẫn đến tiếp xúc với thuốc trừ sâu1,2. Tiếp xúc với thuốc trừ sâu có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, như chỉ số IQ3 thấp, tăng chú ý và các vấn đề về hành vi ở trẻ em4, hen suyễn5, ung thư6 hoặc các vấn đề về trọng lượng cơ thể và rối loạn chuyển hóa7. So với thực phẩm từ canh tác thông thường, thực phẩm hữu cơ đã được chứng minh là chứa ít thuốc trừ sâu hơn8.

Nghiên cứu của Hyland et al. (2019) đã điều tra xem liệu có thể giảm tiếp xúc với thuốc trừ sâu hay không bằng cách chuyển từ chế độ ăn thông thường sang chế độ ăn hữu cơ hay không.

Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu có sự tham gia của 4 gia đình người Mỹ (bao gồm người lớn và trẻ em từ 3 tuổi trở lên) thường sử dụng thực phẩm thông thường. Nghiên cứu kéo dài tổng cộng 12 ngày. Trong 6 ngày đầu tiên, các gia đình duy trì chế độ ăn uống thông thường. Trong 6 ngày tiếp theo, các gia đình chỉ sử dụng thực phẩm hữu cơ. Các mẫu nước tiểu được thu thập hàng ngày và phân tích 18 chất chuyển hóa thuốc trừ sâu khác nhau và cấu trúc ban đầu của chúng. Dư lượng thuốc trừ sâu trong mẫu nước tiểu của các gia đình được so sánh – trước khi chuyển chế độ ăn so với sau khi chuyển chế độ ăn. Tổng cộng có 158 mẫu nước tiểu của 16 đối tượng đã được phân tích.

Kết quả

Sử dụng thực phẩm hữu cơ có thể liên quan đến việc giảm đáng kể sự bài tiết các chất chuyển hóa thuốc trừ sâu và cấu trúc ban đầu của chúng. Điều này cho thấy chế độ ăn hữu cơ đã làm giảm tiếp xúc với thuốc trừ sâu ở trẻ em và người lớn.

Bình luận

Cần lưu ý rằng nghiên cứu chỉ thực hiện trên một nhóm nhỏ. Mặc dù việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu đã giảm ở những đối tượng này, nhưng chưa có đánh giá về mức độ phù hợp lâm sàng của lượng thuốc trừ sâu được báo cáo trong các mẫu. Tuy nhiên, điều đặc biệt quan trọng là phải bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ sơ sinh và trẻ em khỏi tiếp xúc với thuốc trừ sâu, vì vậy cần giảm thiểu việc ăn phải thuốc trừ sâu trong thực phẩm. Khi đó, việc sử dụng thực phẩm hữu cơ đem lại lợi ích đáng kể.

Amelie Bieringer, ThS, Chuyên gia dinh dưỡng

Tài liệu tham khảo

1 Curl, C.L., et al., 2015. Estimating pesticide exposure from dietary intake and organic food choices: the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Environ. Health Perspect. 123, 475–483.

2 Riederer, A.M., et al., 2008. Diet and nondiet predictors of urinary 3-phenoxybenzoic acid in NHANES 1999–2002. Environ. Health Perspect. 116, 1015–1022.

3 Grunier et al, 2017. Prenatal Residential Proximity to Agricultural Pesticide Use and IQ in 7-Year-Old Children. Environ. Health Perspect 125, 5.

4 Butler-Dawso, J., et al, 2016. Organophosphorus pesticide exposure and neurobehavioral performance in Latino children living in an orchard community. Neurotoxicology 53, 165-172.

5 Raanan, R., et al. 2015. Early-life Exposure to Organophosphate Pesticides and Pediatric Respiratory Symptoms in the CHAMACOS Cohort. Environ. Health Perspect. 123,2.

6 Baudry J., et al. 2018 Association of frequency of organic food consumption with cancer risk findings from the NutriNet-Santé Prospective Cohort Study. Jama Internal Medicine.

7 Debost-Legrand, A., et al. 2016. Prenatal exposure to persistent organic pollutants and organophosphate pesticides, and markers of glucose metabolism at birth. Environ. Research.146.

8 Baransky, M., et al.: Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: a systematic literature review and meta-analyses. BJN, 2014.

9 Hyland et al. 2019. Organic diet intervention significantly reduces urinary pesticide levels in U.S. children and adults. Environ. Research. 171. 568-575.