Tính an toàn và lợi ích của sữa công thức có L. fermentum hereditum® và GOS

Hai nghiên cứu mù đôi, ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược GOLF 1 & GOLF 2 (GO = GOS, LF = L. fermentum) đã khảo sát sự an toàn và tác dụng của sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh có chất xơ và lợi khuẩn. Trẻ dùng sữa công thức có chất xơ và lợi khuẩn (synbiotic) được so sánh với trẻ từ nhóm đối chứng chỉ dùng sữa công thức chỉ có chất xơ (prebiotic) GOS1.

Kết quả

Việc sử dụng kết hợp axit lactic tự nhiên nuôi cấy L. fermentum hereditum® và GOS (Galacto-Oligosaccharide) trong sữa cho trẻ từ 0-6 tháng (Nghiên cứu GOLF 2) cũng như sữa cho trẻ từ 6-12 tháng (GOLF 1) được chứng minh là an toàn và dung nạp tốt.

Ngoài ra, trong cả hai nghiên cứu, việc sử dụng sữa công thức có chứa lợi khuẩn L.fermentum hereditum® và chất xơ GOS đã làm giảm tỷ lệ nhiễm trùng đường tiêu hóa một cách rõ ràng: Trong khoảng thời gian sáu tháng, trường hợp tiêu chảy giảm 71%2 với sữa công thức dành cho trẻ từ 0-6 tháng và giảm 46%1 với sữa công thức dành cho trẻ từ 6-12 tháng so với nhóm đối chứng.

Việc sử dụng kết hợp axit lactic tự nhiên nuôi cấy L. fermentum hereditum® và GOS (Galacto-Oligosaccharide) trong sữa cho trẻ từ 0-6 tháng (Nghiên cứu GOLF 2) cũng như sữa cho trẻ từ 6-12 tháng (GOLF 1) được chứng minh là an toàn và dung nạp tốt.

Hình 1: Nghiên cứu sữa công thức dành cho trẻ 0-6 tháng (GOLF 2)2: Tỷ lệ nhiễm trùng khi sử dụng sữa công thức

Ngoài ra, nhiễm trùng đường hô hấp đã giảm 26% ở trẻ em được sử dụng sữa công thức có cả chất xơ và lợi khuẩn (synbiotic) cho trẻ từ 6-12 tháng (xem Hình 2).

Hình 2: Nghiên cứu với sữa công thức cho trẻ từ 6-12 tháng (GOLF 1)1: Tỷ lệ nhiễm trùng khi sử dụng sữa công thức

Sử dụng sữa công thức cho trẻ từ 6-12 tháng có L. fermentum + GOS ít nhiễm trùng hơn đáng kể so với sữa chỉ có chất xơ (GOS)

Các nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu của ESPGHAN rằng sự an toàn và tác dụng của sữa công thức có chất xơ và lợi khuẩn dành cho trẻ đã được chứng minh.

HiPP COMBIOTIC® là sản phẩm sữa công thức của HiPP kết hợp cả hai thành phần: lợi khuẩn HMP L. fermentum và chất xơ GOS.

Thông tin khoa học HiPP