Các nghiên cứu về tính hiệu quả của L. fermentum CECT5716

L. fermentum CECT5716 được xác định và nhận dạng bằng cách sử dụng các công nghệ sinh hóa, phân tử và di truyền. Những quy trình này là điều kiện tiên quyết để đánh giá an toàn đầy đủ và việc sử dụng an toàn với con người. Nhiều nghiên cứu an toàn và đặc điểm chức năng và công nghệ của chúng đã được thực hiện hoàn thiện. Những kết quả quan trọng nhất từ những nghiên cứu trên, đặc biệt về đặc tính lợi khuẩn và cách sử dụng an toàn được nêu dưới đây.

1. L. fermentum CECT5716 có thể sinh sống trong đường ruột con người

2. L. fermentum CECT5716 giúp duy trì sự toàn vẹn của niêm mạc ruột

3. L. fermentum CECT5716 giúp chống nhiễm trùng đường ruột

Thông tin khoa học HiPP