Chuyên gia nói không với đường bổ sung cho trẻ dưới 2 tuổi

Theo hướng dẫn chế độ ăn uống của Tổ chức Y tế Thế giới và Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, không có lượng đường bổ sung nào tốt cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. 

Đường bổ sung trên nhãn sản phẩm

Đường bổ sung được thêm vào thực phẩm và đồ uống trong quá trình chế biến hoặc trước khi ăn uống. Đường bổ sung có nhiều tên gọi khác nhau.