Sữa A2 là gì?

  • Sữa chứa các loại protein khác nhau, bao gồm cả beta-casein có thể xuất hiện ở các dạng khác nhau về cấu trúc (ví dụ: beta-casein A1 và A2).
  • Giống như sữa mẹ, sữa A2 chứa beta-casein với proline ở vị trí 67 của chuỗi axit amin, trong khi sữa A1 có histidine ở vị trí này.
  • Sự khác biệt này chịu trách nhiệm giải phóng một đoạn protein dường như cải thiện khả năng dung nạp của sữa A2 so với sữa A1.1
  • Sữa dê có hàm lượng A2 beta-casein tự nhiên cao, trong khi sữa bò châu Âu thường chứa hỗn hợp beta-casein A1 và A2.2

Tài liệu tham khảo

1. Küllenberg et al. Nutrients 2019; 77(5):278–306

2. Oliveira L et al. Anim Biotechnol 2021; 1–3 Online ahead of print.

 

Thông tin khoa học HiPP