Sữa hữu cơ

Sữa hữu cơ dùng để sản xuất sữa công thức hữu cơ HiPP đến từ đâu

HiPP chỉ sử dụng sữa từ các trang trại hoạt động theo đúng hướng dẫn canh tác hữu cơ. Bò được nuôi trong điều kiện thích hợp và ăn cỏ trên các đồng cỏ tự nhiên. Những đồng cỏ này được trồng không có phân bón hóa học, thuốc trừ sâu hóa học hoặc tổng hợp.

Thức ăn chăn nuôi tự nhiên, cỏ khô hoặc các loại hạt giúp đảm bảo chất lượng hữu cơ tốt nhất cho sữa công thức hữu cơ của chúng tôi. Đây là những gì tạo nên sữa hữu cơ cho sữa công thức HiPP thơm ngon dinh dưỡng.

Sữa hữu cơ HiPP được kiểm soát chặt chẽ

Tất cả điều này được kiểm nghiệm bởi các viện kiểm tra độc lập. Bên cạnh đó, HiPP kiểm tra tất cả các sản phẩm đối với một số thông số vật lý và hóa học trong phòng thí nghiệm kiểm tra riêng thậm chí còn nghiêm ngặt hơn so với yêu cầu của pháp luật. Điều này đảm bảo rằng chỉ có sữa hữu cơ tốt nhất được chế biến cho con của bạn.