Kiểm soát chất lượng

Chúng tôi chỉ sử dụng các thành phần nguyên liệu được chọn lựa, mang lại chất lượng tốt nhất dưới hệ thống kiểm soát chặt chẽ

Hơn 260 lần kiểm tra

Thực phẩm bên trong mỗi sản phẩm phải đi qua hệ thống an toàn chất lượng của hơn 260 bộ điều khiển, từ phân tích đất và phân tích nguyên liệu đến thử nghiệm thành phẩm. Khi nông dân của chúng tôi thu hoạch và cung cấp trái cây và rau quả, các sản phẩm thô được kiểm tra cho ra các chất quan trọng nhất. Nếu phòng thí nghiệm của chúng tôi tìm thấy một chất không thuộc quy định, các sản phẩm thô đó không được sử dụng.

Phòng thí nghiệm HiPP là một trong số những phòng thí nghiệm tốt nhất ở Châu Âu

Các thiết bị kỹ thuật trong phòng thí nghiệm của chúng tôi có thể lọc ra khoảng 1.200 chất cặn dư còn tồn lại, với số lượng nhỏ tương đương với một hạt muối trong bể bơi 25 m.